2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Особлива інформація про зміну типу АТ

Протокол Загальних зборів №25 від 18.10.2017р.

Повідомлення про виненкнення особливої інформації емітента 

Повідомлення про виненкнення особливої інформації емітента 

Річна звітність за 2016 рікРічна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік 

2016

Звіт за 2016 рік та фінансова звітністьБаланс (звіт про фінансовий стан) Форма №1

Звіт за 2016 рік та фінансова звітність: Звіт про фінансові результати Форма №2