2022
2021
2020
2019
2018
2017

Особлива інформація про зміну типу АТ

Протокол Загальних зборів №25 від 18.10.2017р.

Повідомлення про загальні збори

Повідомлення про виненкнення особливої інформації емітента 

Повідомлення про виненкнення особливої інформації емітента 

Інформація для акціонерів: Повідомлення про збори акціонерів 

Річна звітність за 2016 рікРічна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік 

2016

Звіт за 2016 рік та фінансова звітністьБаланс (звіт про фінансовий стан) Форма №1

Звіт за 2016 рік та фінансова звітність: Звіт про фінансові результати Форма №2

2015
Финансово-аналітична інформація